zgoraj18

simbiozaProjekt združuje ideje medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in telesne vadbe, preko katerih ozavešča ter promovira zdravo in aktivno življenje za vse generacije v vseh življenjskih obdobjih. Simbioza giba podpira prav vse oblike gibalne kulture, rekreacije, športne rekreacije in športa. Projekt ponuja priložnost vsem, da spoznajo nove gibalne, rekreativne, športne aktivnosti in jih poziva k aktivni udeležbi ter jih osvešča o pomenu dnevnega gibanja za zdravje slehernega posameznika skozi celotno življenjsko obdobje.

Skozi celo šolsko leto in tudi v času epidemije COVID-19, smo skupaj s starši in otroci izvedli veliko aktivnosti za kar smo prejeli priznanji in praktične nagrade. Bravo!

Enota_Vrtec_pri_OŠ_Ribnica_na_Pohorju.pdf

Alenka_Urnaut_VRTEC_koordinator.pdf